Back to All Events

Sätta gränser på Femman

  • Kulturhuset Femman 5B Sofielundsgatan Uppsala, Uppsala län, 753 23 Sweden (map)
71773923_542724456533163_7933700500120141824_o.jpg

Vi är några i styrelsen som har fått i uppdrag att ta fram ett "code of conduct" för Femman. Vi har en feministisk och socialistisk grund skrivna i våra stadgar och ska nu skriva ett dokument som förtydligar hur de ska tolkas till praktik.

Vi vill gärna höra era åsikter och förslag till vad som borde finnas med i detta dokument och vad vi inte borde glömma i diskussionen!
Vi kommer att sitta på Femman och skriva i några timmar nästa onsdag, och alla intresserade är välkomna att vara med.

Oavsätt om ni kan närvara då eller inte, så får ni gärna skriva förslag i kommentarer i detta event, så kan vi ta upp det och kanske klistra in i dokumentet. Planen är att presentera dokumentet för styrelsen på nästa styrelsemöte den 7de oktober.

-------------------------------------------------------------------------

Här är stadgarna vi kommer att utgå ifrån:

§1 'Ett fritt kulturhus i Uppsala' är en ideell förening med feministisk och socialistisk
grund, dock partipolitiskt och religiöst obunden. [...]

§2[...] Föreningen arbetar med feministisk och socialistisk grund för likabehandling, för att
motverka rasism och nationalism, för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och
förutsättningar att delta i verksamheten och påverka den.

§3 [...] Medlem får inte uteslutas ur föreningen, i annat fall än att denna medvetet brutit mot
stadgarna, agerat i motsättning till förenings syfte eller på annat sätt avsiktligen skadat
föreningen. Uteslutning beslutas av styrelsen.